โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
โรงเรียนนรบุตรศึกษา เปิดเรียนตามปกติ ขอให้นักเรียนปฎิบัติตามมาตรการ การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
- ล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำสะอาดบ่อยๆ 
- เว้นระยะห่าง
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 48 ครั้ง