โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

โรงเรียนนรบุตรศึกษา
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564


 
ขอให้นักเรียนและคุณครูปฎิบัติตามมาตรการ

การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือ Face Shield ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน

2. คัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย
3. ล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือเจลแอลกอฮอล์ หลังรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง
4. ทุกกิจกรรมให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 53 ครั้ง