โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
มาตรการป้องกันโควิด-19
มาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียนนรบุตรศึกษา
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
ร่วมรณรงค์ป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T

1. D (Distancing) อยู่ห่างไว้
2. M (Mask Wearing) ใส่แมสก์กัน
3. H (Hand Washing) หมั่นล้างมือ
4. T (Testing) ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (เฉพาะกรณี)
5. T (Thai Cha-na) ใช้แอปฯ ไทยชนะ
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 1014 ครั้ง