โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 (อ่าน 62) 08 พ.ค. 66
ปรับสภาพนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 (อ่าน 51) 08 พ.ค. 66
+++ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 +++ (อ่าน 590) 20 ม.ค. 66
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 301) 24 ต.ค. 65
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 68) 30 ส.ค. 65
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 468) 03 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติการป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (อ่าน 463) 26 เม.ย. 65
แนวปฏิบัติการป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี (อ่าน 458) 26 เม.ย. 65
กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 981) 02 ก.พ. 65
!!! เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 !!! (อ่าน 842) 24 ม.ค. 65
จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site 50% เพิ่มเติม ถึง 3 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 759) 26 มิ.ย. 64
จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site 50% เพิ่มเติม ถึง 26 มิถุนายน 2564 (อ่าน 724) 18 มิ.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 668) 11 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนนรบุตรศึกษา เรื่อง เลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 656) 22 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนรบุตรศึกษา เรื่องการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 723) 17 พ.ค. 64
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง (อ่าน 619) 14 พ.ค. 64
โรงเรียนนรบุตรศึกษา ..ร่วมด้วยช่วยกัน..เป็นกำลังใจ..ด้วยรักและห่วงใย (อ่าน 774) 14 ม.ค. 64