โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
04 พ.ค. 64 ถึง 07 พ.ค. 64 ชำระค่าเทอมและซื้อหนังสือ ภาคเรียนที่ 1/2564
ชำระค่าเทอมและซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
03 พ.ค. 64 ถึง 07 พ.ค. 64 เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
เรียนปรับพื้นฐานชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
28 เม.ย. 64 รับระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1
รับระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1
10 เม.ย. 64 ถึง 11 เม.ย. 64 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621520
รับจำนวนจำกัด
05 เม.ย. 64 ถึง 09 เม.ย. 64 สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 6 และสอบปลายภาค
สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 6 และสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
06 มี.ค. 64 ถึง 07 มี.ค. 64 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621520
22 ก.พ. 64 ถึง 23 ก.พ. 64 สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 5
สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 5
20 ม.ค. 64 ถึง 21 ม.ค. 64 สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 4
สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 4