โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1/2566
24 เม.ย. 66 ถึง 26 เม.ย. 66 ลงทะเบียน 1/2566 รับผลการเรียนและนมโรงเรียน
31 มี.ค. 66 รับเอกสารจบการศึกษา ชั้น ป.6
07 มี.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66 The Summer Course 66
04 มี.ค. 66 ลงทะเบียนและมอบตัวนักเรียนใหม่
28 ก.พ. 66 ถึง 03 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
01 ก.พ. 66 ถึง 10 ก.พ. 66 รับสมัครนักเรียนใหม่ในระบบออนไลน์
ลงทะเบียนรับสมัครนักเรียนใหม่ในระบบออนไลน์
01 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
28 ต.ค. 65 ลงทะเบียน รับผลการเรียนและนมโรงเรียน ชั้นประถม 5-6
ลงทะเบียน รับผลการเรียนและนมโรงเรียน ชั้นประถม 5-6
27 ต.ค. 65 ลงทะเบียน รับผลการเรียนและนมโรงเรียน ชั้นประถม 3-4
ลงทะเบียน รับผลการเรียนและนมโรงเรียน ชั้นประถม 3-4
26 ต.ค. 65 ลงทะเบียน รับผลการเรียนและนมโรงเรียน ชั้นประถม 1-2
ลงทะเบียน รับผลการเรียนและนมโรงเรียน ชั้นประถม 1-2
25 ต.ค. 65 ลงทะเบียน รับผลการเรียนและนมโรงเรียน ชั้นอนุบาล1-3
ลงทะเบียน รับผลการเรียนและนมโรงเรียน ชั้นอนุบาล 1-3