โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
28 ต.ค. 65 ลงทะเบียน รับผลการเรียนและนมโรงเรียน ชั้นประถม 5-6
ลงทะเบียน รับผลการเรียนและนมโรงเรียน ชั้นประถม 5-6
27 ต.ค. 65 ลงทะเบียน รับผลการเรียนและนมโรงเรียน ชั้นประถม 3-4
ลงทะเบียน รับผลการเรียนและนมโรงเรียน ชั้นประถม 3-4
26 ต.ค. 65 ลงทะเบียน รับผลการเรียนและนมโรงเรียน ชั้นประถม 1-2
ลงทะเบียน รับผลการเรียนและนมโรงเรียน ชั้นประถม 1-2
25 ต.ค. 65 ลงทะเบียน รับผลการเรียนและนมโรงเรียน ชั้นอนุบาล1-3
ลงทะเบียน รับผลการเรียนและนมโรงเรียน ชั้นอนุบาล 1-3
26 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 สอบปลายภาคเรียน 1/65
สอบปลายภาคเรียน 1/65
09 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
02 พ.ค. 65 ถึง 06 พ.ค. 65 ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
25 เม.ย. 65 ถึง 29 มี.ค. 65 ลงทะเบียนนักเรียนเก่า 1/65
31 มี.ค. 65 รับหลักฐานจบการศึกษา ป.6
05 มี.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่ 2/2564
ปิดภาคเรียนที่ 2/2564
05 มี.ค. 65 ถึง 06 มี.ค. 65 นักเรียนใหม่ยื่นหลักฐานการสมัคร
นักเรียนใหม่ยื่นหลักฐานการสมัคร
28 ก.พ. 65 ถึง 04 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
01 ก.พ. 65 ถึง 28 ก.พ. 65 ลงทะเบียนรับสมัครนักเรียนใหม่ในระบบออนไลน์
ลงทะเบียนรับสมัครนักเรียนใหม่ในระบบออนไลน์