โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site 50% เพิ่มเติม ถึง 3 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 34) 26 มิ.ย. 64
จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site 50% เพิ่มเติม ถึง 26 มิถุนายน 2564 (อ่าน 30) 18 มิ.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 48) 11 มิ.ย. 64
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 (อ่าน 68) 22 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนรบุตรศึกษา เรื่อง เลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 53) 22 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนรบุตรศึกษา เรื่องการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 75) 17 พ.ค. 64
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง (อ่าน 67) 14 พ.ค. 64
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 53) 14 พ.ค. 64
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 167) 09 ก.พ. 64
โรงเรียนนรบุตรศึกษา ..ร่วมด้วยช่วยกัน..เป็นกำลังใจ..ด้วยรักและห่วงใย (อ่าน 148) 14 ม.ค. 64