โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
Welcome to Norabutrsuksa School Website
News
08/05/2023
08/05/2023
20/01/2023
24/10/2022
Self - Assessment Report : SAR 2021 30/08/2022
03/05/2022
26/04/2022
26/04/2022
02/02/2022
24/01/2022
Activity
มาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียนนรบุตรศึกษา
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม