โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
Welcome to Norabutrsuksa School Website
News
11/05/2022
03/05/2022
26/04/2022
26/04/2022
02/02/2022
24/01/2022
26/06/2021
18/06/2021
11/06/2021
22/05/2021
Activity
มาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียนนรบุตรศึกษา
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม