โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนนรบุตรศึกษา ---WELCOME to NORABUTRSUKSA SCHOOL WEBSITE---
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 08 พ.ค. 66
ปรับสภาพนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 08 พ.ค. 66
+++ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 +++ 20 ม.ค. 66
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 24 ต.ค. 65
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 30 ส.ค. 65
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 03 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติการป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 26 เม.ย. 65
แนวปฏิบัติการป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี 26 เม.ย. 65
กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 02 ก.พ. 65
!!! เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 !!! 24 ม.ค. 65
มาตรการป้องกันโควิด-19
มาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียนนรบุตรศึกษา
6 มาตราการหลัก
6 มาตรการหลัก
6 มาตราการเสริม
6 มาตรการเสริม
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ลิงค์เข้าเรียนออนไลน์ อ.3
ลิงค์เข้าเรียนออนไลน์ อ.2
ลิงค์เข้าเรียนออนไลน์ อ.1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน