โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
คณะผู้บริหาร

นายทวิช จุลินทร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรถทรง จุลินทร
ผู้จัดการโรงเรียน

นางฐาปะนี จุลินทร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา