โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนนรบุตรศึกษาตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2496 โดยนางสาวสวาท  จุลินทร เป็นผู้ขออนุญาตจัดตั้งปลูกสิ่งก่อสร้างขึ้นในที่ดินของ นายทวน  จุลินทร ซึ่งมีเนื้อที่ดินจำนวน 35 ไร่ โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า ต่อมาได้โอนกิจการให้กับนางแสงจันทร์  จุลินทร และจนปัจจุบันผู้รับใบอนุญาตคือ นายทวิช  จุลินทร

 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนนรบุตรศึกษา

ตำแหน่งผู้จัดการ

          1.  นางสาวสวาท  จุลินทร               พ.ศ. 2496 – 2504
          2.  นางสาวอุทิศ  ปัทมสูตร              พ.ศ. 2504 – 2549
          3.  นายรถทรง  จุลินทร                     พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
 

ตำแหน่งครูใหญ่

          1.  นางสาวสวาท  จุลินทร                 พ.ศ.  2496 – 2504
          2.  นางสาวเพียงเพ็ญ  ไตรยสุนันท์    พ.ศ.  2504 – 2506
          3.  นายสุขุม  ธนเสน                          พ.ศ.  2506 – 2508
          4.  นายวีระพันธ์  สิทธิเกษร                พ.ศ.  2508 – 2510
          5.  นางศิริ  จุลินทร                             พ.ศ.  2510 – 2512
          6.  นายทวิช  จุลินทร                          พ.ศ.  2512 – ปัจจุบัน