โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นดอกบัวและล้อมด้วยตราโล่ 2 ชั้น มีชื่อย่อโรงเรียนชั้นใน

ดอกบัว คือ แสงสว่างแห่งปัญญา นำทางแห่งความสำเร็จ
ตราโล่  คือ สัญลักษณ์ของสิ่งล้ำค่า ซึ่งได้มากการแสดงความดีงาม ความกล้าหาญมานะอดทน สติ สัมปชัญญะ ที่ใช้ป้องกันภัยและอันตราย

            นบ  ย่อมาจาก นรบุตรศึกษา หมายถึง บุตรหลานที่ได้รับการฝึกฝน อบรมมาเป็นอย่างดี

สีประจำโรงเรียน

สีแดง หมายถึง ความจริงใจและพลังความสามัคคี
สีขาว หมายถึง ความสุข ความอบอุ่น และจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์