โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน (Curriculum)
  • หลักสูตร : กระทรวงศึกษาธิการ

  • ประเภทวิชาที่สอน : สามัญ

  • ระดับชั้น : อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6