โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : Mr.Tawich Chulindra นายทวิช จุลินทร
ตำแหน่ง : Director (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : May 1969
ชื่อ-นามสกุล : Mrs.Thapanee Chulinthorn นางฐาปะนี จุลินทร
ตำแหน่ง : Deputy Director (รองผู้อำนวยการโรงเรียน)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : May 2003
ชื่อ-นามสกุล : Mr.Rodsong Chulinthorn นายรถทรง จุลินทร
ตำแหน่ง : Manager (ผู้จัดการโรงเรียน)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : October 1999