โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง

ประกาศโรงเรียนนรบุตรศึกษา

 
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

ในกรณีที่นักเรียนเดินทางไปพักกับผู้ปกครองที่ต่างจังหวัด
ขอความร่วมมือให้นำนักเรียนกลับภูมิลำเนาของตนเอง 
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อทำการกักตัว
เฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และเพื่อนๆ
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 66 ครั้ง