โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 70) 09 ก.พ. 64
เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 (อ่าน 48) 18 ม.ค. 64
โรงเรียนนรบุตรศึกษา ..ร่วมด้วยช่วยกัน..เป็นกำลังใจ..ด้วยรักและห่วงใย (อ่าน 80) 14 ม.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 8 ม.ค. 2564 (อ่าน 67) 08 ม.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 4 ม.ค. 2564 (อ่าน 60) 04 ม.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 3 ธ.ค. 2563 (อ่าน 63) 03 ธ.ค. 63