โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL
เลขที่ 1 ซอย 8 ถนน ชมฐีระเวช  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 056-621-520, 080-1319582
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (ตัวจริง)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพัสกร นามวิลา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,15:23   อ่าน 54 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (ตัวจริง)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสุธีระ นรการ
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,15:23   อ่าน 49 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (สำรอง)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัทธนันท์ แดงทองดี
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,15:22   อ่าน 45 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (สำรอง)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชัยยงค์ วัฒนชัยยงค์
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,15:21   อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (สำรอง)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิริยากร สมฤสาร
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,15:21   อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (สำรอง)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณรัชต์ศรัณย์ วิจิตรชำนาญ
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,15:20   อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (สำรอง)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเตชินท์ ธูปหอม
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,15:19   อ่าน 38 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (สำรอง)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสิรวิชญ์ ธรรมมา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,15:19   อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (สำรอง)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธันยากานต์ สละทอง
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,15:18   อ่าน 41 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (สำรอง)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปฏิพล แซ่เตียว
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,15:18   อ่าน 43 ครั้ง